MEER OOR ONS

Encore Studio het tans takke in Bela Bela, Modimolle en Mookghopong. Sangmentors wat hier betrokke is, is passievol oor musiek en sang, en rus hulle studente toe op verskeie maniere (sien wat bied ons). Die hoofdoel van Encore Studio is om die Uitvoerende Kunste (in hierdie geval sang) op ‘n nie-kompeterende basis te bevorder. Ons lei dus enige iemand wat die potensiaal toon, op in sang saam met klankbane.

Ons doelwit is nie net om sangstudente meer van hulle stemme te leer nie, maar ook om selfvertroue op die verhoog, en ‘n liefde vir musiek, te bevorder. Studente wat bloot vir die genot of ontspanning sing, word sonder enige druk toegelaat om dit te doen. Sangstudente wat graag wil, word die geleentheid gegee om voor ‘n gehoor op te tree, en daarom hou ons jaarliks konserte, seisoenskonserte en ‘n jaareindkonsert waaraan al ons studente deelneem.

Encore Studio het tans takke in Bela Bela, Modimolle en Mookghopong. Sangmentors wat hier betrokke is, is passievol oor musiek en sang, en rus hulle studente toe op verskeie maniere (sien wat bied ons).

Die hoofdoel van Encore Studio is om die Uitvoerende Kunste (in hierdie geval sang) op ‘n nie-kompeterende basis te bevorder. Ons lei dus enige iemand wat die potensiaal toon, op in sang saam met klankbane. Ons doelwit is nie net om sangstudente meer van hulle stemme te leer nie, maar ook om selfvertroue op die verhoog, en ‘n liefde vir musiek, te bevorder.

Studente wat bloot vir die genot of ontspanning sing, word sonder enige druk toegelaat om dit te doen. Sangstudente wat graag wil, word die geleentheid gegee om voor ‘n gehoor op te tree, en daarom hou ons jaarliks konserte, seisoenskonserte en ‘n jaareindkonsert waaraan al ons studente deelneem.

Die klem word tydens kompetisies en feeste ook meer gelê op die kommentaar wat hulle ontvang, eerder as op die simbole of prestasies, aangesien ons die sang deurentyd as ‘n leerproses beskou. Sangstudente word, indien hulle deelneem aan kompetisies en feeste, aangemoedig om op kwaliteit eerder as kwantiteit te fokus. Ons doel daarmee is tweeledig:

  1. Ons wil studente graag aanmoedig om minder items te doen, en eerder beter gehalte sang te lewer.
  2. Ons probeer voorkom dat prestasies nagejaag word, veral met die oog daraop dat ons skoliere nie uitgebrand word omdat hulle aan te veel items deelneem nie.

Die klem word tydens kompetisies en feeste ook meer gelê op die kommentaar wat hulle ontvang, eerder as op die simbole of prestasies, aangesien ons die sang deurentyd as ‘n leerproses beskou. Sangstudente word, indien hulle deelneem aan kompetisies en feeste, aangemoedig om op kwaliteit eerder as kwantiteit te fokus. Ons doel daarmee is tweeledig:

  1. Ons wil studente graag aanmoedig om minder items te doen, en eerder beter gehalte sang te lewer.
  2. Ons probeer voorkom dat prestasies nagejaag word, veral met die oog daraop dat ons skoliere nie uitgebrand word omdat hulle aan te veel items deelneem nie.